Skip to main content Start main content

Honorary Degrees and Fellowships

Doctor of Business Administration

Victor Fung Kwok-king 馮國經, GBM, GBS  2018
David T.Y. Mong 蒙德揚
 2017
Katherine Ngan Ng Yu Ying 顏吳餘英, MH, JP
 2017
Ho Kwon Ping 何光平
 2015
John Slosar 史樂山
 2015
Christopher Cheng Wai-chee 鄭維志, GBS, OBE, JP
 2014
Edwin Leong Siu-hung 梁紹鴻
 2013
Harry Lee 李乃熺, SBS, JP
 2012
Francis Choi Chee-ming 蔡志明, GBS, JP
 2010
Robert A. Mundell 羅伯特 · 蒙代爾
 2009
William Fung Kwok-lun 馮國綸, SBS, OBE, JP
 2008
Roy Chung Chi-ping 鍾志平, JP
 2007
Tan Sri Frank Tsao Wen-king 曹文錦, SBS
 2006
Kenneth Fang Hung 方鏗, GBS, JP
 2005
Lui Che-woo 呂志和, GBS, MBE, JP
 2005
Lam Tai-fai 林大輝
 2004
Sir Kumar Bhattacharyya 貝達雅, CBE  2003
Raymond Chan 陳煒文
 2003
Henry Tang Ying-yen 唐英年, GBS, JP
 2002
Tung Chee-chen 董建成, JP
 2002
Chan Sui Kau 陳瑞球, JP
 2001
Patrick Fung Yuk-bun 馮鈺斌, BEng, MBA
 2001
Charles Lee Yeh Kwong 李業廣, GBS, JP
 2001
Lu GuanQiu 魯冠球
 2001
Cheng Siwei 成思危, MBA
 2000
Cheung Tsang Kay, Stan 張曾基, PhD, Hon. LLD., JP
 1999
Donald Tsang 曾蔭權
 1999
Leung Chun-ying 梁振英, BSc, DBA, JP
 1998
Cheng Yu-tung 鄭裕彤, DPMS, LLD, DBA, DSSc
 1997
Lee Shau-kee 李兆基, DBA, DSSc
 1997
Peter Woo Kwong-ching 吳光正, BSc, MBA, DLitt, DSSc, LLD, JP
 1997
Chow Yei-ching 周亦卿
 1995
Chen Din-hwa 陳廷驊
 1994
Mong Man-wai, William 蒙民偉, LLD
 1993
Sir William Purves 浦偉士, DSO, HonLLD, HonDUniv
 1993
Quo-wei Lee 利國偉, GBM, LLD, DBA, DLitt, HonPhD, FCIB, FRCPEd, FHKCP, JP
 1992
Tang Chi Chien, Jack 唐驥千, BSc, MBA
 1992
 James Kung Ziang-mien 孔祥勉  1991
 Sir Run Run Shaw 邵逸夫, GBM  1991

Doctor of Design

Kigge Mai Hvid
 2018
Victor Lo Chung-wing 羅仲榮, GBS, JP  2011
Stefano Marzano 馬展麟  2009
Kan Tai-keung 靳埭強, BBS  2005

Doctor of Engineering

Yang Mengfei 楊孟飛  2022
Wong Tit-shing 黃鐵城
 2018
Ko Jan-ming 高贊明, BSc(Eng) (H.K.); PhD (H.K.); CEng; RPE; FASCE; FHKIE; FIStructE
 2016
Ye Peijian 葉培建
 2016
David C. Chang 張鍾濬
 2015
Irwin Mark Jacobs  2014 
Chung K. Law 羅忠敬  2012
Xie Heping 謝和平
 2012
Ng Wing-hong 伍永康
 2011
Henry T. Yang 楊祖佑  2011
Yang Wei 楊衛  2011
Thomas Kwok Ping-kwong 郭炳江, SBS, JP  2010
Samuel Yin Yen-liang 尹衍樑
 2009
Savio L-Y. Woo 胡流源, PhD
 2008
Luan Enjie 欒恩杰
 2007
Wang Min 王珉
 2006
Yunhe Pan 潘雲鶴
 2004
Zhou Ji 周濟, Academician of CAE
 2002
Chow Ming-kuen, Joseph 周明權, OBE, BSc, CEng, RPE, FHKIE, FICE, FIStructE, FCIT, JP
 1998
Li Guohao 李國豪, Dr.-Ing.
 1998
Wei Yu 韋鈺, BEng, MEng, Dr.-Ing, LLD
 1995
Sir Gordon Wu Ying-sheung 胡應湘, KCMG, BSE, DBA, HonD
 1994
Cheng Yick Chi 鄭翼之
 1992
James Wu Man-hon 胡文瀚, BSc(Eng), DEng, LLD, M.ASHRAE, JP
 1991
Chiang Chen 蔣震, DBA, DSocSc, FHKIE
 1990
Allen Lee Peng-fei 李鵬飛, BS, FHKIE, JP
 1990
Sze-yuen Chung 鍾士元, GBM, JP  1989

Doctor of Humanities

Cheung Ka-long 張家朗, SBS  2022
Winfried Engelbrecht-Bresges, 應家柏, GBS, JP  2019
Annie Wu Suk Ching 伍淑清, SBS, JP  2018
Charles Chen Yidan 陳一丹  2017
Marjorie Yang Mun-tak 楊敏德, GBS, JP  2016
Dame Alison Richard  2015
GÜler Sabanci  2013
William C. Kirby 柯偉林  2010
Ida Martinson 馬婉麗  2010
Poon Chung-kwong 潘宗光, GBS, PhD (Lond.), DSc (Lond.), JP  2009
Li Ning 李寧  2008

Doctor of Laws

Patrick Poon Sun-cheong 潘燊昌  2013
Louis Cha 查良鏞, Chev. de L. d’ Honneur  1996
Elsie Tu 杜葉錫恩, GBM, BA, DCL, DThPT, DSocSc  1994
Keith Legg 李格致, BSc(Eng), MSc, PhD, DTech, LLD  1992
Ti Liang Yang 楊鐵樑, LLB, DLitt, LLD  1992

Doctor of Letters

Pai Hsien-yung 白先勇  2013
Sir Gordon M. Macwhinnie 麥蘊利, FCA, FHKSA, JP  1990

Doctor of Science

Qiu Yong 邱勇  2019
Wang Shuguo 王樹國  2018
Dan Shechtman  2017
Xu Guanhua 徐冠華  2017
Gang Pei 裴鋼  2015
Leon O. Chua 蔡少棠  2014
Andrew Yao Chi-chih 姚期智  2014
Mildred S. Dresselhaus  2013
John F. Nash, Jr. 約翰•納殊  2011
Ryoji Noyori 野依良治  2007
Zhu Guangya 朱光亞, PhD  1996
Wu Ta-you 吳大猷, BS, MA, PhD, HonDSc (Mich.), HonDSc (Nankai), HonDSc (National Chiao-tung)  1993
Yan Dongsheng 嚴東生, BS, MS, PhD, HonDSc (Ill.), HonDSc (Bordeaux I)  1993

Doctor of Social Science

Robert F. Engle  2016
Yan Jun-qi 嚴雋琪  2014
George Yong-Boon Yeo 楊榮文  2012
Rita Fan Hsu Lai-tai 范徐麗泰, GBM, GBS, JP  2009
Tsang Hin-chi 曾憲梓, GBM  2008
Chung Chi-yung 鍾期榮, GBS  2007
Henry Hu Hung-lick 胡鴻烈, GBS, JP  2007
York Chow Yat-ngok 周一嶽, SBS, JP  2006
Stanley Ho 何鴻燊, GBS  2003
Rosanna Wong Yick-ming 王䓪鳴, JP  2002
Li Yining 厲以寧  1998
Anita Chan Lai-ling 陳麗玲, MBE, JP  1997
Sir Harry Fang Sin-yang 方心讓, MB, BS, MCH.ORTH, FRCSE, MD, FACS, FRACS, FRCPE, FHKAM, LLD, JP  1996

Doctor of Technology

Candace Johnson  2016
Barry Lam 林百里  2005
Allan Wong Chi-yun 黃子欣, JP  2000
John E. Strickland 施德論, GBS, MA, DBA, JP  1998
Stan Shih 施振榮, BSEE, MSEE, HonD  1997

 

Your browser is not the latest version. If you continue to browse our website, Some pages may not function properly.

You are recommended to upgrade to a newer version or switch to a different browser. A list of the web browsers that we support can be found here