x

SubpageBanner Activityo


恭喜哂!歡迎嚟到理大:一個開啟你新一頁嘅地方!

歡迎嚟到PolyU!為咗令高年級入學(SYA)同學更快適應新環境同埋帶嚟更好嘅學習體驗,我哋SYA Project喺開學前特別為大家舉辦迎新活動。新生會喺講座入面了解大學核心課程(GUR)、大學學習模式、海外交流機會、仲有大學提供嘅服務等嘅資訊。大家亦都會有機會識吓嚟自唔同學系嘅SYA同學。SYA學生大使仲會解答大家對U life同新環境嘅問題,同埋分享佢地嘅大學生活。

24/25學年

所有迎新日都會以面談模式進行。下面係我哋七場迎新日嘅時間表 (外加兩場以防惡劣天氣或者報名人數過多嘅情況):

迎新日 日期 時間 地點
1 8月8日(星期四) 下午2:30 – 下午4:30 HJ202
2 8月9日(星期五) 上午10:30 – 下午12:30 HJ202
3 8月9日(星期五) 下午2:30 – 下午4:30 HJ202
4 8月12日(星期一) 上午10:30 – 下午12:30 HJ202
5 8月12日(星期一) 下午2:30 – 下午4:30 HJ202
6 8月17日(星期六) 上午10:30 – 下午12:30 AG206
7 8月21日(星期三) 上午10:30 – 下午12:30 HJ202
8 8月21日(星期三) 下午2:30 – 下午4:30 HJ202
後備 8月26日(星期一)   HJ202

喺度報名

 

筆記:

報名後安排

  • SYA Project會根據你嘅意願、當值嘅SYA大使同埋場地大小幫你安排迎新日嘅場次。
  • 我哋會每兩個禮拜send一批確認電郵,入面會有你填嘅資料同埋我哋幫你安排咗嘅迎新日場次。
  • 每場迎新日嘅前一日,我哋都會send一封有關活動當日詳細資料嘅電郵提醒你。

進入校園

已經拎咗學生證嘅新生就可以自由進出校園啦。而未拎學生證嘅新生,亦都可以出示教務處(AR)出嘅二維碼,或者錄取通知書(offer letter)進入校園。

 

另外,大家一定要Follow我地嘅Instagram,知多啲今年迎新活動嘅日期同我們嘅最新活動!

Instagram:polyusyaproj