Skip to main content Start main content

PAIR 成員榮獲理大學院/學系知識轉移獎項 (只有英文版本)

2022年3月1日


Congratulations to the following award recipients of the Faculty/School Awards 2021 in Knowledge Transfer of PolyU!

Category

Faculty/School

Sub-category

Project Leader and Team Members

Related RIs/RCs

Individual Awards

FAST

Industry

Prof. L. Li

RI-IWEAR

FAST

Dr Liu Rong Sally

RI-IWEAR

FB

Industry

Dr Yong Jimmy Jin

RiFood and RIAIoT

FCE

Industry

Prof. Bo Wu

RCDSE

FENG

Industry

Ir Prof. Yongping Zheng

RISA

SD

Society

Ir Prof. Kin Wai Michael Siu

RISUD

Team Awards

FCE

Society

Prof. John W.Z. Shi

Dr Zhang Anshu

Dr Zhang Min

SCRI

FENG

Industry

Prof. Tam Hwa-yaw

Ir Dr Lee Kang Kuen

Dr S.Y.M. Liu

Dr Stephen Cho

Mr David H.Y. Au

PRI

Ir Prof. K.L. Yung

Mr Ko Sui Man

Mr Sam C.W. Lam

Dr Kwan Folk Year

Mr Chan Chi Leung

Dr James Foster

Mr Tang Jing Jung

Ms Nicole Chan Chi-wa

Mr Eno Ho-yat Lam

Mr Michael Lok Ching-ho

Mr Sky Tam

Ms Joanne Wong

Mr Choi Sheung Wai

Ir Dr Robert W.M. Tam

Mr Kong Kang Hoi

Ir Juliana M.Y. Tam

Mr Chan Kwan Yau

Mr Chang Ka Ho

Mr Cheung Cheuk Kin

Mr Dragon Li Yan-lung

Mr Wan Chan Tong

Mr Yu Tin Lun

Mr Tang Wing Lok

Mr Wan Chin Ting Billy

Mr Ho Yiu Cheong

Mr So Kin Tak

Mr Chan Chi Keung

Mr Man Chan

RCDSE

FHSS

Industry

Prof. To Chi-ho

Prof. Carly S.Y. Lam

Dr Dennis Tse Yan-yin

RCSV
研究部門 香港理工大學高等研究院

您的瀏覽器不是最新版本。如果繼續瀏覽本網站,部分頁面未必能夠正常運作。

建議您更新至最新版本或選用其他瀏覽器。您可以按此連結查看其他相容的瀏覽器。