Research Student

Full-time Ph.D.
Mr. Gu Lejia
顧 樂 佳

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Ms. He Fang
賀 方

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss He Qi
何 琦

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Hu Xinlin

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Li Chao
李 超

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss LI QIAN
李 倩

P115

2766 4368 / 2766 4401

Miss Liu Changyu
劉 常 鈺

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. LIU Chaoyu
刘 超宇

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. LIU Shisen
刘 世森

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. LUO Yong
罗 永

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss. MA Shu
马 姝

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. MUSA Salihu Sabiu

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Peng Jing
彭 靖

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Qiu Zicheng

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. RAGONNEAU Tom Mael

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Sun Ying
孙 颖

P115

2766 4368 / 2766 4401

TANG Wai Man
鄧 偉 文

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Wang Chendi
王 晨 笛

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Wang Kai
王 凱

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Wang Qingzheng
王 清 政

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Wang Xiaoqiang
王 曉 薔

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss. WANG Yue
王 悦

P115

2766 4368 / 2766 4401

Miss Yang Yue
楊 玥

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Yu Peiran
余 培 然

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. ZHANG Zhengqi
章铮奇

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. ZHAO Hanyu
赵涵宇

P115

2766 4368 / 2766 4401

Full-time MPhil
Mr. YAN Ran
鄢 然

P115

2766 4368 / 2766 4401

Miss. ZHANG Lulu
张 璐璐

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. ZHENG Run
郑 润

P115

2766 4368 / 2766 4401Back to Top