Research Student

Full-time Ph.D.
Ms. Chang Jingya
常 靜 雅

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Ms. Fang Fei
方 菲

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Gu Lejia
顧 樂 佳

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. He Fang
賀 方

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Hou Qianqian
侯 倩 倩

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Hu Xiangbin
胡 翔 斌

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Jiang Jie
蔣 杰

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Ms. Li Chao
李 超

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Lin Qianying
林 倩 瑩

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Liu Changyu
劉 常 鈺

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Liu Jinjie
劉 金 杰

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Ms. Liu Kaihui
劉 凱 慧

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Ms. Ouyang Chen
歐 陽 晨

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Qin Huihui
秦 慧 慧

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Qiu Zhenghong
邱 錚 泓

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Shi Yue
師 玥

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Shi Yun
施 韻

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Wang Chao
王 超

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Wang Kai
王 凱

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Wang Qingzheng
王 清 政

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Wei Zikai
魏 子 凱

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Yang Jin
楊 進

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Mr. Zhang Yuze
張 雨 澤

P115

2766 4368 / 2766 4401

Full-time MPhil
Miss He Qi
何 琦

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Liu Qian
劉 倩

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Wang Chendi
王 晨 笛

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Yang Yue
楊 玥

P115

2766 4368 / 2766 4401

Miss Yang Zhongqing
楊 中 箐

TU834

2766 4096 / 2766 6922

Miss Yao Wenfang
姚 文 芳

P115

2766 4368 / 2766 4401

Mr. Zhao Shi
趙 時

P115

2766 4368 / 2766 4401

Ms. Zu Chenchen
袓 晨 晨

TU834

2766 4096 / 2766 6922Back to Top