Skip to main content Start main content

聯絡我們

3
  • V1218 Jockey Club Innovation Tower, The Hong Kong Polytechnic University Hung Hom, Kowloon, Hong Kong SAR
  • +852 3400 3433 (Ms. Liliane Tang) / +852 3400 3435 (Ms. Alice Law)
  • disi.enquiry@polyu.edu.hk

 

地址:  香港九龍紅磡 香港理工大學賽馬會創新樓 V1218
 電話: +852 3400 3433 (鄧小姐)
+852 3400 3435 (羅小姐) 
 電郵:  disi.enquiry@polyu.edu.hk
 Facebook:
https://www.facebook.com/jcdisi

 

 

您的瀏覽器不是最新版本。如果繼續瀏覽本網站,部分頁面未必能夠正常運作。

建議您更新至最新版本或選用其他瀏覽器。您可以按此連結查看其他相容的瀏覽器。