Chairman
Dr Katherine NGAN NG Yu-ying 顏 吳 餘 英, MH, JP

Honorary Chairmen
Dr Roy CHUNG Chi-ping 鍾 志 平, GBS, JP
Dr the Hon. Victor LO Chung-wing 羅 仲 榮, GBM, GBS, OBE, JP

Ex-officio Members 
Chairman of Council
Dr LAM Tai-fai 林 大 輝, GBS, JP

Deputy Chairman of Council 
Dr Lawrence LI  李 國 祥, JP

Treasurer of the University
Ms Loretta FONG Wan-huen 方 蘊 萱

President of the University
Professor Jin-Guang TENG 滕 錦 光, JP

A member of Senior Management nominated by the President
Dr Miranda LOU 盧 麗 華
Executive Vice President 

President of Federation of PolyU Alumni Associations
Ir YAU Kwok-fai 游 國 輝

Two elected student members of Council
Mr CHANG Kai-leung 張 佳 良
Miss FANG Hanyu 方 涵 鈺

Immediate Past Chairman of Council
Mr CHAN Tze-ching 陳 子 政, BBS, JP

Honorary Members
Dr Raymond CHAN 陳 煒 文, JP
Dr Francis CHOI Chee-ming 蔡 志 明, GBS, JP
Dr the Hon. Jonathan CHOI Koon-shum 蔡 冠 深, GBM, GBS, JP
Mr Oscar CHOW Vee-tsung 周 維 正
Dr Patrick FUNG Yuk-bun 馮 鈺 斌, JP
Ms Katherine HUNG Siu-lin 洪 小 蓮
The Hon. Jeffrey LAM Kin-fung 林 健 鋒, GBM, GBS, JP
Mr LIU Sing-cheong 廖 勝 昌, JP
Mr Joseph LO Kin-ching 勞 建 青
Dr the Hon. LUI Che-woo 呂 志 和, GBM, MBE, JP
Ir Fred S. H. NG 吳 世 豪
Professor Cliff SUN Kai-lit 孫 啟 烈, BBS, JP
Dr the Hon. Jose YU Sunsay 楊 孫 西, GBM, GBS, SBS, JP
Dr the Hon. YU Kwok-chun 余 國 春, GBM, GBS, SBS, JP

Members
Mr Calvin CHAN 陳 家 偉
Mr CHAN Kam-lam 陳 鑑 林, GBS, JP
The Hon. Duncan CHIU 邱 達 根
Dr Ricky CHIU Yin-to 招 彥 燾
Ms Irene CHOW Man-ling 周 雯 玲, JP
Mr CUI Jin 崔 進
Ir Johnny FAN Siu-kay 樊 紹 基
The Hon. Kenneth FOK 霍 啟 剛, JP
Mr Martin HUI Siu-ting 許 紹 鼎
Mr Jimmy KWOK Chun-wah 郭 振 華, SBS, MH, JP
Ms Ivy LAI 賴 愛 慧
Mr Billy LAM Chung-lun 林 中 麟, GBS, JP
Dr LAM Ka-on 林 嘉 安
Mrs Yvonne LAW SHING Mo-han 羅 盛 慕 嫻, BBS, JP
Dr Trisha LEAHY 李 翠 莎, SBS
Mr LEE Ka-shing 李 家 誠, GBS, JP
Ir Dr Humphrey LEUNG Kwong-wai 梁 廣 偉, JP
Dr Raymond LEUNG Siu-hong 梁 少 康
Mr Laurence LI Lu-jen 李 律 仁, JP
Professor Ronald LI 李 登 偉
Mr Alex LUI Chun-wan 雷 震 寰
Ms Amy LUNG Pui-ying 龍 佩 英
Dr Calvin MAK 麥 凱 鈞
Mr NG Wai-hung 伍 偉 雄, MH
Sr Kenneth PANG Tsan-wing 彭 贊 榮, SBS
Dr Patrick POON Sun-cheong 潘 燊 昌, SBS
Mr Benedict SIN 冼 雅 恩
Mr Peter SIT 薛 建 平
Mr Irons SZE 施 榮 懷, BBS, JP
Dr Henry TAN 陳 亨 利, BBS, JP, LHD
Mr Augustus TANG Kin-wing 鄧 健 榮
Mr Patrick TSANG On-yip 曾 安 業, BBS
Mr Ivan WONG Siu-kei 王 紹 基, JP
Professor Eric C. YIM 嚴 志 明, MH, JP
Mr YUE Chi-wang Jeffrey 余 智 宏

Secretary
Miss Connie CHAN 陳 育 華