Date: 2017-4-30
  大專辯論賽2017準決賽
辯題:初小階段不應推行全港性學習能力評估


正方:香港大學 反方:香港理工大學
地點:香港電台
       
 
     
 
     
   
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
Copyright @ 2019 General Education Centre,
The Hong Kong Polytechnic University. All Rights Reserved.