School of Optometry


首页 | 关於我们 | 最新消息 | 订阅电子通讯 | 繁體 | English | 图像版本


入学申请者 | 学生 | 眼科视光诊所应诊者 | 眼科视光学专业人士 | 校友


About > 教职员 > 眼科视光学诊所职员

返回

眼科视光学诊所职员

眼科视光师
朱展鸿博士 geoffrey.chu@polyu.edu.hk
黄样治医疗科学博士 ronnie.huang@polyu.edu.hk
梁嘉欣小姐 daisy.ky.leung@polyu.edu.hk
梁美宝小姐 mabel.leung@polyu.edu.hk
伍尚舜博士 vincent.ng@polyu.edu.hk
彭志刚医疗科学博士 peter.ck.pang@polyu.edu.hk
岑颖雯医疗科学博士 rita.sum@polyu.edu.hk
邓永春博士 wing.tang@polyu.edu.hk 
谢崇熙先生  jimmy.sh.tse@polyu.edu.hk
黄镇琪小姐  angel.wong@polyu.edu.hk
黄淑芳小姐 carol.wong@polyu.edu.hk
王素娴小姐

claudia-sh.wong@polyu.edu.hk
黄浩然先生 horace.wong@polyu.edu.hk
余敏姿小姐   gigi.mc.yee@polyu.edu.hk
余倩盈小姐 bibianna.yu@polyu.edu.hk
余泳欣博士 lydia.yu@polyu.edu.hk
 
驻院眼科视光师
郭碧岳小姐 ella.b.guo@polyu.edu.hk
邝可淇小姐 jenny.kwong@polyu.edu.hk
 
眼镜验配员
陈佩君小姐  elsie.chan@polyu.edu.hk
刘咏诗小姐   emilyws.lau@polyu.edu.hk
梁巧怡小姐 grace.hy.leung@polyu.edu.hk
罗永康先生 rickie.lo@polyu.edu.hk
莫展魁先生   ash.mok@polyu.edu.hk

 

返回 | 回页首


入学申请者 | 学生 | 眼科视光诊所应诊者 | 眼科视光学专业人士 | 校友