Chairman
Dr the Hon. Victor LO Chung-wing 羅 仲 榮, GBM, GBS, OBE, JP

Honorary Chairmen
Dr Roy CHUNG Chi-ping 鍾 志 平, GBS, JP
Dr TUNG Chee-chen 董 建 成, GBS, JP
Dr Sir Gordon WU Ying-sheung 胡 應 湘, GBS, KCMG, FICE

Ex-officio Members
Chairman of Council
Mr CHAN Tze-ching 陳 子 政, BBS, JP

Deputy Chairman of Council
Dr LAM Tai-fai 林 大 輝, SBS, JP

Treasurer of the University
Dr Lawrence LI Kwok-chang 李 國 祥, JP

President of the University
Professor Timothy W. TONG 唐 偉 章, JP

A member of Senior Management nominated by the President
Dr Miranda LOU 盧 麗 華
Executive Vice President 

President of Federation of the PolyU Alumni Associations
Mr Alex WONG Chun-bong 王 振 邦

President of Students' Union

Mr LAM Wing-hang 林 穎 恒

Immediate Past Chairman of Council
Dr Marjorie YANG Mun-tak 楊 敏 德, GBS, JP

Honorary Members
Dr Patrick FUNG Yuk-bun 馮 鈺 斌, JP
Dr the Hon. Stanley HO Hung-sun 何 鴻 燊, GBM, GBS
Ms Katherine HUNG Siu-lin 洪 小 蓮
The Hon. Jeffrey LAM Kin-fung 林 健 鋒, GBS, JP
Mr Kenneth LAM Yiu-kin 林 耀 堅
Mr Lawrence LAM Yin-ming 林 彥 明, PMSM
Dr Allen LEE Peng-fei 李 鵬 飛, JP
Dr the Hon. LUI Che-woo 呂 志 和, GBM, MBE, JP
Ir NG Sai-ho 吳 世 豪
Dr Danny NGAI Kam-fai 倪 錦 輝, JP
Mr James Pei-chun TIEN 田 北 俊, GBS, JP
Dr Henry TSENG Chee 曾 琦
Dr Allan WONG Chi-yun 黃 子 欣, GBS, JP
Dr the Hon. Jose YU Sunsay 楊 孫 西, GBM, GBS, JP

Members
Mr Dennis CHAN Shui-lun 陳 瑞 麟
Mr CHAN Kam-lam 陳 鑑 林, GBS, JP
Dr Raymond CHAN 陳 煒 文, JP
Dr Francis CHOI Chee-ming 蔡 志 明, GBS, JP
Dr Jonathan CHOI Koon-shum 蔡 冠 深, GBS, JP
Ms Irene CHOW Man-ling 周 雯 玲
Mr Oscar CHOW Vee-tsung 周 維 正
Ir Johnny FAN Siu-kay 樊 紹 基
Ms Pansy HO 何 超 瓊, JP
Mr Jimmy KWOK Chun-wah 郭 振 華, SBS, MH, JP
Mr Billy LAM Chung-lun 林 中 麟, GBS, JP
Mrs Yvonne LAW SHING Mo-han 羅 盛 慕 嫻, BBS, JP
Mr LEE Ka-shing 李 家 誠, JP
Mr Laurence LI Lu-jen 李 律 仁, JP
Mr LIU Sing-cheong 廖 勝 昌, JP
Mr Andrew LO Ching-leung 羅 正 亮
Mr Joseph LO Kin-ching 勞 建 青
Mr Alex LUI Chun-wan 雷 震 寰
Mr NG Wai-hung 伍 偉 雄, MH
Ms Winnie NG Wing-mui 伍 穎 梅, JP
Dr Katherine NGAN NG Yu-ying 顏 吳 餘 英, MH, JP
Mr Kenneth PANG Tsan-wing 彭 贊 榮, SBS
Dr Patrick POON Sun-cheong 潘 燊 昌, SBS
Mr Irons SZE 施 榮 懷, BBS, JP
Mr Cliff SUN Kai-lit 孫 啟 烈, BBS, JP
Dr Henry TAN 陳 亨 利, BBS, JP, LHD
Ir Dr Peter WONG Kwok-keung 王 國 強, GBS, JP
Mr Eric C. YIM 嚴 志 明, JP
Dr YU Kwok-chun 余 國 春, GBS, SBS, JP
Mrs Betty YUEN SO Siu-mai 阮 蘇 少 湄, JP

Secretary
Miss Connie CHAN 陳 育 華