Home > Staff > Research Staff >
 
 
 
Research Staff

 

Post Doctoral Fellow

Name / Rank

Phone

Room

E-mail

Area

LI Jing, Aaron (Dr)
3400 2123 M1009 jing.aa.li MIS
         
Research Associate
Name / Rank Phone Room

E-mail

Area

CHAN Siu-lap, Patrick

2766 7360

M504

patrick.csl

MIS

CHOI Yat-sing

2766 7360

M504

star.choi

MIS

CHAI Yat-fan, Paul

2766 7343

M1019

paul.chai

MIS

         
Research Assistant
Name / Rank Phone

Room

E-mail

Area

KONG Mei-chun, Mimmy (Intern)

2766 7404

MN101-31

mimmy.kwong

MIS

LEE Chi-man, Maggie
2766 7360 M504 maggie.lee MIS
LEI Chun-fong
2766 7786 MN101-36 lei.cf MIS
LIANG Li, Lily
2766 7946 MN101-43 li-lily.liang MGT
LI Anming, Amy (Intern)  2766 7360 M504 am.li MIS
LUK Kin-fai, Louis
2766 7786

MN101-38

Kfluk
MIS
WANG Bao, Bella 3400 2110 GH120 bella.b.wang MKTG
WENG Xin, Cindy 2766 7404 MN101-34 cindy.weng MGT
XIE Saiqi
2766 7404 MN101-35 jasmine.xie MGT
YU Wang Leung, Danny 2766 7404 MN101-33 danny.wl.yu MIS
         
Project Associate
Name / Rank Phone Room E-mail Area
YICK Sze-man, Maggie
3400 2125 M1019 maggie.sm.yick MGT
ZHU Rongjiao, July 2766 7344 M910 rongjiao.zhu MGT
         
Project Assistant
Name / Rank Phone Room E-mail Area
TIEN Yao-ning, Nick
3400 3871 M910 nick.yt.tien.wong MGT
         
Project Technical Assistant        
Name / Rank Phone Room E-mail Area
WONG Kam-pang
2766 7786

MN101-40

matt.mm.wong MIS