Zhao Xingqiu

Associate Professor, Department of Applied Mathematics, The Hong Kong Polytechnic University

Mailing Address: Contact:  
Department of Applied Mathematics Office: TU806, 8/F, Yip Kit Chuen Building  
The Hong Kong Polytechnic University Email: xingqiu.zhao@polyu.edu.hk  
Hung Hom, Kowloon Tel:(852) - 2766 6921  
Hong Kong Fax: (852) - 2362 9045