Programme Team
 • Prof. Xingqiu Zhao, Programme Leader
 • Dr. Binyan Jiang, Deputy Programme Leader
 • Dr. Zaikun Zhang, Assistant Programme Leader
Subject Lecturers
 • Prof. Xiaojun Chen
 • Prof. Defeng Sun
 • Prof. Xiaoqi Yang
 • Dr. Xin Guo
 • Dr. Daihai He
 • Dr. James Huang
 • Dr. Binyan Jiang
 • Dr. Catherine Chunling Liu
 • Dr. Yijun Lou
 • Dr. Ting Kei Pong
 • Dr. Zhonghua Qiao
 • Dr. Allen Tai
 • Dr. Guofeng Zhang
Back to Top