2014 - 2016 Council member

President: Zhouping Xin, CUHK

Vice-President: Ding-Xuan Zhou, CityU

Vice-President: Ngai-Ming Mok, HKU

Treasurer: De-Jun Feng, CUHK (from 2015)

General Secretary: Ronald Lok Ming Lui, CUHK

External Relations Secretary: Xiao-Ming Yuan, HKBU

Programme Secretary: Tong Yang, CityU

Public Relations Secretary: Michael Chan, HKU

Publication Secretary: Xiao-Jun Chen, PolyU

Past President: Tao Tang, HKBU

———————————————————————————————————————————

Council member Present
Council member 2018-2020
Council member 2016-2018
Council member 2014-2016
Council member 2012-2014
Council member 2010-2012
Council member 2008-2010
Council member 2006-2008
Council member 2004-2006

Directory for Hong Kong Mathematicians