2022 - 2024 Council member

President: Defeng Sun, PolyU

Honorary President: Ngaiming Mok, HKU

Vice-President: Tuen Wai NG, HKU

Vice-President: Jun Zou, CUHK

Treasurer: Zhonghua Qiao, PolyU

General Secretary: Zhian Wang, PolyU

External Relations Secretary: Weiping Li, HKUST

Education Activity Secretary: Leung Ho Phiplip Yu, EdUHK

Membership Secretary: Tieyong Zeng, CUHK

Public Relations Secretary: Benjamin KANE, HKU

Publication Secretary: Leevan Ling, HKBU

Programme Secretary: Wei Xiang, CityU

Members at Large: Zhouping Xin, CUHK; Tong Yang, CityU

Past President: Tong Yang, CityU

———————————————————————————————————————————

Council member Present
Council member 2020-2022
Council member 2018-2020
Council member 2016-2018
Council member 2014-2016
Council member 2012-2014
Council member 2010-2012
Council member 2008-2010
Council member 2006-2008
Council member 2004-2006