Workshop on

Computational Mathematics

9 - 12 Dec, 2017


 

Objectives

The aim of this workshop is to bring together mathematicians working in computational mathematics and related fields, review recent scientific developments and explore exciting new directions in computational mathematics and its interaction with other fields.

Organizers

Jintao Cui
Buyang Li
Yanping Lin
Zhonghua Qiao
Zhi Zhou

Programme

Please click HERE to dowmload the full programme.

Schedule

 

8-Dec

9-Dec

10-Dec

11-Dec

12-Dec

8:50-9:00

 

Opening

 

 

 

9:00-9:30

 

Arieh Iserles

Qiang Du

Forum Session

Yanping Chen

9:30-10:00

 

Yunqing Huang

Jialin Hong

Tao Cui

10:00-10:30

 

Qi Wang

Xuejun Xu

Shipeng Mao

10:30-10:50

 

Break

Break

Pingwen Zhang’s Distinguished talk

Break

10:50-11:20

 

Jie Shen

Weizhu Bao

Xiaofei Guan

11:20-11:50

 

Zhimin Zhang

Yang Xiang

Zhihui Liu

11:50-12:20

 

Huazhong Tang

Hui Zhang

Jun Li  

12:30-14:30

 

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

14:30-15:00

 

Chuanju Xu

Dongming Wei

Qingsong Zou

Xiao Li
 Xuguang Yang

15:00-15:30

 

Weiqing Ren

Jun Hu

Chunxiong Zheng

15:30-16:00

 

Tiejun Li

Liwei Xu

Minghui Song

16:00-16:20

 

Break

Break

Break

Susanne Brenner’s Distinguished talk

16:20-16:50

 

Ping Lin

Lili Ju

Shuyu Sun

16:50-17:20

 

Haijun Wu

Weiguo Gao

Chengjian Zhang  

17:20-17:50

 

Lei Zhang

 Weiying Zheng

Jiang Yang

18:30-21:00

Reception Dinner

Banquet

Dinner

Dinner

 

Poster

Please click HERE to dowmload the poster.

Speakers

Weizhu Bao National University of Singapore
Sussane Brenner Louisana State University
Yanping Chen South China Normal University
Tao Cui The Chinese Academy of Science
Qiang Du Beijing Computational Science Research Center and Columbia University
Weiguo Gao Fudan University
Xiaofei Guan Tongji University
Jun Hu Peking University
Yunqing Huang Xiangtan University
Jialin Hong Chinese Academy of Sciences
Arieh Iserles University of Cambridge
Lili Ju Beijing Computational Science Research Center and University of South Carolina
Jun Li Peking University
Tiejun Li Peking University
Xiao Li The Hong Kong Polytechnic University
Ping Lin University of Dundee
Zhihui Liu The Hong Kong Polytechnic University
Shipeng Mao The Chinese Academy of Sciences
Weiqing Ren National University of Singapore
Jie Shen Purdue University, USA
Minghui Song Harbin Institute of Technology
Shuyu Sun King Abdullah University of Science and Technology
Huazhong Tang Peking University and Xiangtan University
Qi Wang University of South Carolina
Dongming Wei Nazarbayev University
Haijun Wu Nanjing University
Yang Xiang Hong Kong University of Science and Technology
Chuanju Xu Xiamen University
Liwei Xu University of Electronic Science and Technology of China
Xuejun Xu Tongji University
Jiang Yang Southern University of Science and Technology
Xuguang Yang The Hong Kong Polytechnic University
Lei Zhang Peking University
Hui Zhang Beijing Normal University
Chengjian Zhang Huazhong University of Science and Technology
Pingwen Zhang Peking University
Zhimin Zhang Beijing Computational Science Research Center and Wayne State University
Chunxiong Zheng Tsinghua University
Weiying Zheng Chinese Academy of Sciences
Qingsong Zou Sun Yat-sen University
   
   

 

Date 9 -12 December, 2017 (Tuesday)
Venue 9, 10 December, Room Y304; 11, 12 December, Room Y301, 3/F, Lee Shau Kee Building, The Hong Kong Polytechnic University
Enquiry

Ms Natalie Cheung Tel: (852) 2766 6938 Email: natalie.cheung@polyu.edu.hk

Sponsor The AMSS-PolyU Joint Research Institute and PolyU

 

 


(Last updated on 7 Dec 2017)